Menu: home
Menu: websites
Menu: multimedia
Menu: services
Menu: contact

DisclaimerPrivacyverklaring

Sites & Services acht de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van zijn klanten en de bezoekers van zijn website essentieel. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Sites & Services houdt zich in alle gevallen aan de eisen die zijn gesteld in de Wet bescherming persoonsgegevens. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Sites & Services.

Klikgedrag

Op de website van Sites & Services worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest geraadpleegde pagina's. Het doel hiervan is om de website te optimaliseren. Ook kan Sites & Services de gegevens gebruiken om meer gerichte informatie op de site te zetten. Hiermee kan Sites & Services zijn dienstverlening aanpassen aan de wensen van zijn klanten.

Links naar andere sites

Op de website van Sites & Services zijn enkele links naar websites van andere partijen opgenomen. Sites & Services draagt geen verantwoordelijkheid voor de wijze waarop deze partijen met uw gegevens omgaan. Kijk daarom of de door u bezochte site een privacyverklaring bevat. Zo ja, lees deze om te zien of u zich kunt vinden in het daarin beschreven privacybeleid van de betreffende partij.

Wijzigingen

Sites & Services behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Neem contact met ons op voor vragen of opmerkingen over ons privacybeleid.

Aansprakelijkheid

De website van Sites & Services is met grote zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen garanties gegeven worden met betrekking tot de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie op deze site. Sites & Services kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan.

Aan de gegevens, zoals die in deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend.

Copyright

Niets van deze website mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van Sites & Services worden gereproduceerd of gebruikt, anders dan het downloaden en het bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy ten behoeve van persoonlijk, niet-bedrijfsmatig gebruik.


KvK 09169940, Arnhem
BTW-nummer: NL165339883B01